Sörtorp

Med vacker utsikt över sjön Jägern, den betade åsen och den ståtliga Floda kyrka, ligger gården Sörtorp. Där bor Kalle med Gun som är konstnär och hennes dotter Siri, fyra katter samt den strävhåriga taxen Stina. Här odlas grönsaker av alla de slag, både på friland och i växthus samt foder till gårdens kor och får. Här odlas också rabarber, tomater och kryddor som förädlas av Finesserna och Norra Stene Skafferi. Lammskinnen tas tillvara och blir fällar eller förädlas t.ex. till kuddar.

Gun har ibland öppet i sin ateljé och på försommaren ställer sörmländska konstnärer ut sina verk i naturen i den återkommande utställningen "Konst på åsen."

Kalle är utbildad biolog och aktiv fältbiolog med fjärilar som specialitet. Han har medverkat i utvecklingen av den ekologiska odlingen. Här på gården bildades KRAV 1985, där Kalle var vice ordförande i 17 år.
Sörtorp har cirka 20 hektar skog, 7 hektar bete och 25 hektar åker varav 2 hektar för grönsaksodling. På gården finns 10 dikor med kalvar och 35 tackor med lamm.

Producerar: grönsaker, rabarber, nöt- och lammkött, lammskinn, aroniasnaps


Sörtorp, Floda
Karl Källander
641 97 Katrineholm
Tel. 0150-711 17
Fax: 0150-701 15
Mobil Kalle: 0708-97 01 33
karl.kallander@gmail.com
www.aroniasnaps.se

 

 

 

AXALA GÅRD
ERIKSBERG
FINESSERNA
NYSTUGAN
PETERSLUND
STOCKTORP
SÖRTORP
ÖSVRETA